Tin tức sự kiện

12/04/2018 0
LICOGI13-IMC Trúng thầu gói thầu trạm bơm dâng và trạm bơm thu của Nhà máy nước Mặt Sông Đuống
09/03/2020 0
Công trình đã được đi vào thi công từ cuối năm 2019, thời điểm này các hạng mục đang bước vào thí...
10/09/2019 0
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
05/01/2020 0
22/04/2019 0