Tin tức sự kiện

01/01/2018 0
On 20.12.2017, the Hanoi Department of Planning and Investment issued the certificate of business...
01/01/2018 0
LICOGI 13 Joint Stock Company would like to announce to the State Securities Commission and Hanoi...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần Licogi 13 xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thành-Thạc sĩ Điện tử...
01/01/2018 0
Ngày 20.12.2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán...
01/01/2018 0
Sáng 29/03/2017 Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng tổ chức đại hội  cổ đông thường niên...
30/12/2017 0
Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới Hạ tầng (LICOGI 13-IMC) là Công ty thành viên của Công ty cổ...
30/12/2017 0
Ngày 11/04/2014 Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội công...