Tin tức sự kiện

30/12/2017 0
In order to improve the workmanship of the workers, to ensure the quality of the welded joints of...
30/12/2017 0
On April 11, 2014, LICOGI 13 Joint Stock Company - Building foundation successfully held the Third...
01/01/2018 0
LICOGI 13 Joint Stock Company would like to announce the appointment of Mr. Le Xuan Thanh - Master...
01/01/2018 0
On 20.12.2017, the Hanoi Department of Planning and Investment issued the certificate of business...
01/01/2018 0
LICOGI 13 Joint Stock Company would like to announce to the State Securities Commission and Hanoi...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần Licogi 13 xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thành-Thạc sĩ Điện tử...
01/01/2018 0
Ngày 20.12.2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
01/01/2018 0
Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán...