Tin tuyển dụng

28/11/2023
Tuyển gấp, đi làm ngay tại Lương Sơn, Hòa Bình.
22/08/2022
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG; KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG; KỸ SƯ TRẮC ĐỊA (gấp, đi làm ngay)
22/08/2022
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG; KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG; KỸ SƯ TRẮC ĐỊA (gấp, đi làm ngay)
07/02/2018
Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Thi công xây...