Tin dự án

12/04/2018
LICOGI13-IMC Trúng thầu gói thầu trạm bơm dâng và trạm bơm thu của Nhà máy nước Mặt Sông Đuống
09/03/2020
Công trình đã được đi vào thi công từ cuối năm 2019, thời điểm này các hạng mục đang bước vào thí...
09/01/2018
LICOGI13-IMC trúng thầu gói thầu thi công trạm bơm dâng và trạm bơm nước thô