Thi công đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa, thoát nước thải tại Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam.

15/09/2023

Licogi 13-IMC hiện đang thi công các hạng mục: Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa, thoát nước thải tại Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Đây là Dự án có Tổng mức đầu tư: Trên 500 tỷ đồng với Quy mô: 22.94 ha của Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Kosy.

Giá trị hợp đồng mà Licogi13-IMC thực hiện là hơn 60 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thực hiện đạt hơn 35%.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tại công trình: