San lấp mặt bằng

25/04/2018
Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được khởi công từ tháng 9/2017, với tổng diện tích 213 ha tại...
28/04/2019
Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được khởi công từ tháng 9/2017, với tổng diện tích 213 ha tại...
29/01/2018
Sau khi giai đoạn I khu công nghiệp Thăng Long II thuộc tỉnh Hưng Yên được nhà thầu Công ty Cổ phần...
29/01/2018
Gói thầu P-1 (B): Thi công san lấp khu phía Bắc; Gồm san lấp 1,2 triệu m3 cát và 2,780km đê bao...
29/01/2016
Dự án Núi Pháo là một trong những Dự án khai thác khoáng sản lớn của Quốc gia, tổng trữ lượng khai...