Dự án Xây dựng và hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng phía bắc khu công nghiệp Thăng Long II, Gói Thầu P1(B) - Yên Mỹ - Hưng Yên - Giai Đoạn I

Thứ hai, Tháng 1 29, 2018

-  Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

-  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II

-  Giá trị công trình: 120.891.804.481

-  Thời gian thực hiện:  2007

-  Thời gian hoàn thành:  2010

Giới thiệu công trình:

Khu Công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư có quy mô 220 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 816 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng:

Gói thầu P-1 (B): Thi công san lấp khu phía Bắc; Gồm san lấp 1,2 triệu m3 cát và 2,780km đê bao cùng các công việc phụ trợ khác.