Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo - Thái Nguyên Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2

Thứ sáu, Tháng 1 29, 2016

- Địa điểm xây dựng: Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo(MASAN RESOURCES)

Giai đoạn 1: 

- Giá trị hợp đồng:              63.000.000.000

- Thời gian thực hiện:       2011-2013

- Phạm vi công việc: Thi công hạ tầng khu nghiền sàng và Khu đập lắng Giai đoạn 1

Giai đoạn 2: 

- Giá trị hợp đồng:            100.084.000.000

- Thời gian thực hiện:      2013-2014

- Phạm vi công việc: Thi công hạ tầng khu nghiền sàng và Khu đập lắng Giai đoạn 2

 Giới thiệu về gói thầu:

Dự án Núi Pháo là một trong những Dự án khai thác khoáng sản lớn của Quốc gia, tổng trữ lượng khai thác là hơn 83 triệu tấn quặng trong 30 năm. Các sản phẩm chính của Mỏ Núi Pháo là: Vonfram, Fluorit, Bismut và các sản phẩm đi kèm là đồng và vàng…

Quy mô công trình:

Gói thầu được bao gồm các công việc chủ yếu như: Đào, đắp và vận chuyển đất; Bóc phủ bề mặt, đắp 4 đập chính ngăn nước làm bãi trữ đuôi quặng, xây dựng hệ thống kênh dẫn dòng; San lấp khu nghiền sàng rộng 7ha.

Các hạng mục LICOGI 13 - IMC tham gia thi công:

+ Khu nghiền đất với khối lượng chính khoảng 160.000m3

+ Đập phụ 1A khu vực bãi trữ đuôi quặng Sunfua khối lượng đào đắp khoảng 1,07 triệu  m3

+ Đập tràn bể lắng khu vực chứa quặng Arsenic và các công việc khác.