Thi công và hoàn thiện công việc san lấp giai đoạn II - Khu công nghiệp Thăng Long II - Hưng Yên

Thứ hai, Tháng 1 29, 2018

 

 

-  Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

-  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II

-  Giá trị công trình: 70.179.920.000

-  Thời gian thực hiện:  2010

-  Thời gian hoàn thành:  2011

Giới thiệu công trình:

Sau khi giai đoạn I khu công nghiệp Thăng Long II thuộc tỉnh Hưng Yên được nhà thầu Công ty Cổ phần LICOGI 13 ủy quyền cho Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng thi công  vượt tiến độ, tuyệt đối an toàn và chất lượng. Chủ đầu tư đã tín nhiệm giao cho Công ty tiến hành thi công san lấp và thi công một số hạng mục giai đoạn II của Dự án.

Quy mô xây dựng:

Giai đoạn II bao gồm các hạng mục: Thi công đê bao với tổng chiều dài 1.405m cùng các công việc phụ trợ, đào và hoàn thiện kênh điều hòa, kênh nối và các công việc phụ trợ, thi công san lấp với tổng khối lượng cát 554.876 m3 (sau khi đầm chặt) cùng các công việc phụ trợ.