Thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông

16/09/2023

Licogi 13-IMC hiện đang thi công các hạng mục: Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa, thoát nước thải, Trạm điện... tại Dự án Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Rạng Đông làm Chủ đầu tư. Dự án có Quy mô giai đoạn 1 là 520ha nằm tại Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. Giá trị hợp đồng mà Licogi13-IMC thực hiện là hơn 48 tỷ đồng. Đến nay khối lượng thực hiện đạt xấp xỉ 90%.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tại công trình: