Tin tức sự kiện

30/12/2017 0
Nhằm nâng cao tay nghề của người lao động, đảm bảo chất lượng mối nối hàn thép của các công trình,...
30/12/2017 0
Công ty cổ phần LICOGI13-FC đã hoàn thành thi công công tác ép cọc của dự án Nhà máy New greenfield...
30/12/2017 0
Cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13-FC đã hoàn thành thi công công tác đóng cọc của dự...
30/12/2017 0
 Với năng lực và tinh thần làm việc hiệu quả, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13-FC đã...