09/01/2018
LICOGI13-IMC trúng thầu gói thầu thi công trạm bơm dâng và trạm bơm nước thô
27/03/2018
Ngày 5 tháng 7 năm 2014, đại diện lãnh đạo và cán bộ công nhân viên LICOGI13 đang trực tiếp thi...
30/12/2017
Ngày 11/04/2014 Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội công...
30/12/2017
Nhằm nâng cao tay nghề của người lao động, đảm bảo chất lượng mối nối hàn thép của các công trình,...
30/12/2017
Công ty cổ phần LICOGI13-FC đã hoàn thành thi công công tác ép cọc của dự án Nhà máy New greenfield...
30/12/2017
Cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13-FC đã hoàn thành thi công công tác đóng cọc của dự...
30/12/2017
 Với năng lực và tinh thần làm việc hiệu quả, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13-FC đã...