Dự án GTNT3 đường 235 Cao Lộc - Pác Sắn tỉnh Lạng Sơn

Thứ ba, Tháng 1 2, 2018

 

-  Địa điểm xây dựng: Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.

-  Chủ đầu tư: Ban QLDA 5- Sở GTVT Lạng Sơn

-  Giá trị công trình: 7.081.638.014

-  Thời gian thực hiện: 2010

-  Thời gian hoàn thành:  2011

-  Giới thiệu công trình:

Thời gian thi công: 12 tháng kể từ 1/11/2010

Khối lượng thực hiện: Làm mới đường giao thông nông thôn chiều dài 4,173 Km, hệ thống thoát nước và các hạng mục đi kèm.

Nhà thầu thi công: Liên danh công ty Cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng và Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Công.

-  Quy mô xây dựng:

- Thi công hoàn thiện 5,2km đường GTNT3 gói thầu số 3