Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu BHC-08

Tuesday, January 2, 2018

-  Địa điểm xây dựng: Hải Phòng

-  Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam ( ViDiFi)

-  Tư vấn giám sát: Liên doanh tư vấn giám sát viện KHCN GTVT và K.STONE

-  Nhà thầu thi công: Lên doanh nhà thầu thi công: Công ty CP Licogi 13- Cơ giới Hạ tầng và công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.

-  Gói thầu thi công: Gói thầu BHC08: Bóc hữu cơ và đắp trả bằng vật liệu thích hợp.

-  Lý trình : Km 81+300 ; Km 91+300

-  Hợp đồng thi công xây dựng số: 12/VIDIFI-LD LICOGI 13/IMICO ngày 19/03/2009 giữa chủ đầu tư - Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam và nhà thầu - Liên doanh công ty CP Licogi 13 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp luyện kim và đô thị ( Nhà thầu BHC-08) về việc thi công gói thầu đào bóc đất hữu cơ và đắp trả bằng vật liệu thích hợp từ Km 81+300  ;  km91+300 ( gói thầu BHC-08) thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

-  Giá trị gói thầu : 104.615.605.381 tỷ đồng

-  Quy mô gói thầu:  

+ Phá dỡ, k/c mặt đường, vỉa hè, nhà...

+  Đào vật liệu không thích hợp

+  Bóc hữu cơ 30cm

 +  Đắp cát đen km 90.

+  Đắp bao tải cát đường

+  Thi công đường công vụ  

+  Lắp đặt cống tạm D1000;  D1500