Tầm nhìn sứ mệnh

01/02/2018

Đối với thị trường:

Xây dựng những công trình quy mô lớn với công nghệ hiện đại, chất lượng, thẩm mỹ cao và đúng tiến độ, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Với cổ đông và đối tác:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; Cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; Luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Với nhân viên:

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; Tạo điều kiện có thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên.

Với Xã hội:

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; Đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

Là doanh nghiệp có quy mô vừa, kinh doanh hiệu quả, có trách nhiệm và uy tín với khách hàng, với đối tác kinh doanh, với người lao động và với xã hội.