KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ năm, Tháng 8 5, 2021

Gói thầu: Thi công phần còn lại các hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật tuyến N125-N126, tuyến N126-N127, N122A-N170 (đoạn từ N101 đến N122) – Phân khu A- thuộc Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Dương Nội – Hà Đông – Thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
- Thời gian thực hiện: Tháng 09 năm 2020
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020