Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2017

24/03/2017

   Ngày 24/03/2017, Công ty cổ phần LICOGI13- Cơ giới hạ tầng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội  khai mạc lúc14h00 và kết thúc tốt đẹp vào hồi 12h00

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra Đại hội