Đường cất cánh 1B - Sân bay quốc tê Nội Bài

Thứ ba, Tháng 1 2, 2018

 

-  Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

-  Chủ đầu tư:  Tổng công ty hàng không việt nam

Giá trị công trình: 18.187.000.000

-  Thời gian thực hiện:  2001

-  Thời gian hoàn thành:  2003

-  Giới thiệu công trình:

 -  Quy mô xây dựng:

+ Đào đất hữu cơ, đào thông thường, đào đá, đắp đất nền đường, làm đường công vụ, xây rãnh dọc, hố thu nước, lắp đặt cống tròn, đắp CPĐD loại 1 và loại 2, rải bê tông nhựa hạt thô và hạt mịn.