Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị

Thứ ba, Tháng 4 10, 2018

- Địa điểm xây dựng:  Xã Gio Hải và xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần LICOGI13

- Thời gian thi công: 2018 - 2019

- Giá trị công trình:

+ Gói 1: Thi công san lấp mặt bằng: 40.284.887.000 vnđ

+ Gói 2: Thi công hoàn thiện lắp đặt dàn thép, tấm Panel, kéo rải dây cáp điện: 130.000.000.000 vnđ

+ Gói 3: Cung cấp cọc và ép cọc BTCT: 52.650.000.000 vnđ

Dự án có công suất thiết kế 49,5 MWp, sản lượng điện 67.960 MWh/ năm. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị là một trong những dự án được đặc biệt ưu đãi đầu tư (theo danh mục ngành nghề qui định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất và các hình thức hỗ trợ ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Trị.

Theo Công ty CP LICOGI 13, đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Trị nằm trong chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng quản trị đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn trên ba trụ cột: Xây dựng, Bất động sản và Công nghiệp hạ tầng.

Sau đây là một số hình ảnh của dự án: