Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gói thầu A5

Thứ ba, Tháng 1 2, 2018

 

 

 

 

-  Địa điểm xây dựng: Hợp Minh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

-  Chủ đầu tư: Công ty TNHH KEANGNAM VIET NAM

-  Giá trị công trình: 95.411.943.000

-  Thời gian thực hiện - Hoàn thành:  2010

-  Giới thiệu công trình:

Gói thầu A5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một gói thầu trong dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Công ty đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, công ty TNHH KEANGNAM Việt Nam là nhà thầu chính. Ngày 08 tháng 10 năm 2010 tại Yên Bái, nhà thầu chính KEANGNAM đã quyết định trao thầu đoạn 1 - 3 của gói thầu cho nhà thầu công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng, đoạn 1 - 3 có lý trình từ Km 115+800 đến Km 120+000 nằm trên địa bàn 2 xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái và xã Chấn Hưng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Yên Bái.

+ Khối lượng thi công chính: Đào bóc phủ, đào phá, làm mới nền đường, thi công Cầu Hợp Minh Mý, cung cấp vật liệu cho gói thầu A5.

-  Quy mô xây dựng:

+ Thi công công tác đất và hệ thống thoát nước từ Km115 - Km 120

+ Hợp đồng cung cấp vật liệu phục vụ công tác xây dựng tại gói thầu của nhà thầu chính KEANGNAM