Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

12/04/2016

     Ngày 12/4/2016, tại hội trường LICOGI13- Tòa nhà LICOGI13- Khuất Duy Tiến-Thanh Xuân- Hà Nội, Công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

   Đại hội khai mạc lúc 9h00 và kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11h30 cùng ngày.