Công trình nhà máy nước mặt sông Đuống- Gia Lâm, Hà Nội - video 3