Công trình Cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô, trên Quốc lộ 2 (Cầu Hạc trì )

Thứ ba, Tháng 1 2, 2018

Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT Cầu Việt Trì

Thời gian: 2014 - 2015

Giá trị: 322.000.000.000VND

Hạng mục thi công: Gói thầu XL.01-3: Thi công kết cấu cầu dẫn bờ Vĩnh Phúc + Đường hai đầu cầu + Trạm thu phí.