Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

01/01/2018

Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thành-Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông, Giám đốc Ban điều hành Dự án LICOGI 13 tại Núi Pháo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 kể từ ngày 20/6/2017

=>> Chi tiết công bố thông tin