Hoàn thành Công trình Xây dựng trạm bơm cấp I, công trình thu thuộc Dự án Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông.

16/09/2023

Licogi13-IMC là nhà thầu thực hiện gói thầu Xây dựng trạm bơm cấp I, công trình thu thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm cấp I, công trình thu và tuyến cấp nước thô nhà máy nước sạch Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Rạng Đông làm chủ đầu tư. Giá trị hợp đồng của gói thầu là hơn 66 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Licogi13-IMC đã hoàn thành xong 100% khối lượng công việc của gói thầu và bàn giao xong cho Chủ đầu tư.

Dưới đây là một số hình ảnh của Trạm bơm: