Tin tức sự kiện

14/03/2019 0
Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, Công ty Cổ phần LICOGI13 - Cơ giới Hạ tầng...
01/02/2019 0
Chúc mừng năm mới năm 2019
09/01/2018 0
LICOGI13-IMC trúng thầu gói thầu thi công trạm bơm dâng và trạm bơm nước thô
28/03/2018 0
Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, Công ty Cổ phần LICOGI13 - Cơ giới Hạ tầng...
27/03/2018 0
Ngày 5 tháng 7 năm 2014, đại diện lãnh đạo và cán bộ công nhân viên LICOGI13 đang trực tiếp thi...
07/02/2018 0
Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Thi công xây...
01/02/2018 0