Tin hoạt động

11/04/2019
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2013
12/04/2016
Sáng ngày 02/10/2011 lễ khai mạc “CÚP LICOGI 13 - 2011” đã được long trọng tổ chức tại sân bóng...
17/06/2017
Đại hội chi bộ 3 - Nhiệm kỳ 2017-2020
27/03/2018
Ngày 5 tháng 7 năm 2014, đại diện lãnh đạo và cán bộ công nhân viên LICOGI13 đang trực tiếp thi...