Xử lý nền móng

29/01/2018
Tòa nhà PVI được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 4.950 m2, trong đó diện tích xây dựng...
29/01/2018
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (NCC) nằm trên ngã tư đường Láng - Hòa Lạc và đường Phạm Hùng...