Lễ động thổ Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

09/04/2017