Cam kết chất lượng

15/07/2020

• Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
• Tận tâm, tận lực hoàn thành công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.
• Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đoàn kết nội bộ, kỷ luật, hợp tác, sáng tạo trong lao động. 
• Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại, kỹ thuật thi công tiên tiến.
• Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty bằng những công trình chất lượng cao.