Công trình dự án

07/01/2018
Thi công san nền 165.000m3 cát và thi công lớp kết cấu đường với khối lượng 8.500m3
02/01/2018
Bidding package XL.01-3: Constructing bridges leading to Vinh Phuc bank + Two ends of bridge +...
02/01/2018
Lai Chau Hydropower is a national key project in Vietnam, which was kicked off on January 5, 2011...
02/01/2018
Support area, camp, construction of floating support area, housing and working area of the total...
02/01/2018
The Song Tranh 2 Hydropower Project is invested by Electricity of Vietnam (EVN) and is implemented...
02/01/2018
Giới thiệu công trình: Đường đê Hữu Hồng và đường nhánh nút nam cầu Thăng Long thuộc dự án phát...
02/01/2018
Hợp đồng thi công xây dựng số: 12/VIDIFI-LD LICOGI 13/IMICO ngày 19/03/2009 giữa chủ đầu tư - Tổng...
02/01/2018
Khối lượng thực hiện : Làm mới đường giao thông nông thôn chiều dài 4.173 Km , hệ thống thoát nước...
02/01/2018
Ngày 22 tháng 6 năm 2010 tại Yên Bái, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng ký hợp đồng thi...
02/01/2018
Gói thầu A5 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là một gói thầu trong dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào...
02/01/2018
Dự án Khu đô thị mới Nam Ga - Hạ Long được phê duyệt theo Quyết định số 772/QĐ-UN ngày 05/4/2005...
02/01/2018
Đào đất hữu cơ, đào thông thường, đào đá, đắp đất nền đường, làm đường công vụ, xây rãnh dọc, hố...