Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

12-04-2016
Ông Hoàng Tùng - P.TGĐ khai mạc đại hội

Ông Hoàng Tùng – P.TGĐ khai mạc đại hội

Ông Bùi Đình Sơn (giữa) - Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại Hội

Ông Bùi Đình Sơn (giữa) – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại Hội

Ông Đỗ Việt Hùng - TGĐ báo cáo Đại Hội về kết quả HĐKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Ông Đỗ Việt Hùng – TGĐ báo cáo Đại Hội về kết quả HĐKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Trưởng BKS đọc báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 trước Đại Hội

Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú – Trưởng BKS đọc báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 trước Đại Hội

Đaị diện cổ đông tham gia đóng góp ý kiến

Đaị diện cổ đông tham gia đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn An Huy - Trưởng ban kiểm phiếu - đọc kết quả biểu quyết của Đại Hội

Ông Nguyễn An Huy – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết của Đại Hội

Ông Hoàng Cảnh Toàn - Trưởng ban thư ký - đọc Biên bản nội dung Đại Hội đã thông qua

Ông Hoàng Cảnh Toàn – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại Hội

Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại Hội

Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại Hội

Các cổ đông chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn