Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

02-04-2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông 2016.

Kính gửi Quí cổ đông của công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng !

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Licogi 13, tầng 4, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2016 hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo qui định của Pháp luật gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu số 01 kèm thông báo này).

4. Nội dung đại hội:

– Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch SXKD và chương trình mục tiêu năm 2016; Chương trình tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 35,2 tỷ đồng.

– Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

– Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 09/04/2016 đến địa chỉ:

–  Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng.

– Tầng 1, ĐN B, Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

–  Điện thoại: 04 3553 7572                       Fax: 04 3553 0194

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Toàn theo số 097 5562 196.

Trân trọng kính báo !

                                                                          Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

                                                                             T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                   (đã ký)

                                                                    Bùi Đình Sơn

 Giấy xác nhận tham gia hoặc ủy quyền

Chương trình ĐHCĐ 2016

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn