Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

06-08-2015

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014”

                  Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng

          Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: 06/08/2015.
  2. Tỷ lệ chi trả : 10%/mệnh giá cổ phần.
  3. Thời gian chi trả : từ 30/8/2015.
  4. Phương thức chi trả: 10% bằng tiền mặt (riêng cổ đông công ty cổ phần LICOGI13 chi trả bằng chuyển khoản).
  5. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng, tầng 1 ĐNB toà nhà Licogi13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Điện thoại: 043 553 7572
  6. Khi đến nhận cổ tức, đề nghị quý cổ đông mang theo:

a/ Giấy tờ tuỳ thân:

–         Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

–         Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tuỳ thân của người đến nhận cổ tức.

b/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Đình Sơn

thongbaochitracotuc

Trong phần: Cổ tức, Phát hành cổ phiếu, Quan hệ cổ đông, Thông tin cổ đông, Thông tin cổ phiếu, Tin chuyên ngành, Tin nội bộ, Tin tức, Trợ giúp cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn