Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

23-03-2015

Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng !

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính kèm)

Trân trọng !

totrinh

baocaocuaHDQT

baocaocua bks

baocaotaichinh

Đieu le Ctylicogi13imcchuan

bosung dieu leLICOGI 13-imc

Trong phần: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Thông tin cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức, Trợ giúp cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn