Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

21-03-2015

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông 2015 và thủ tục đề cử, ứng cử làm ứng viên HĐQT, BKS  nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Kính gửi Quí cổ đông của công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng !

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về việc: Chốt danh sách Cổ đông, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 và các thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS  nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

– Thời gian Đại hội: Từ 8h30 ngày 31 tháng 03 năm 2015.

– Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Licogi 13, tầng 4, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164, Đường Khuất Duy Tiến, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo qui định của Pháp luật gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu số 01tb kèm thông báo này).

– Nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thông báo này

2. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2015 – 2019:

Để chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, căn cứ các qui định hiện hành, Điều lệ và định hướng phát triển Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng giai đoạn 2015-2019, Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể được gửi kèm theo thông báo này).

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu HĐQT, BKS được lập theo hướng dẫn và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 21/3/2015 đến địa chỉ:

–  Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng.

– Tầng 1, ĐN B, Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

–  Điện thoại: 04 3553 7572                       Fax: 04 3553 0194

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Toàn theo số 097 5562 196.

Trân trọng kính báo !

        Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

             T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

(đã Ký)

               Bùi Đình Sơn

Chuong trinh DHDCD2015

De cu, ung cu HDQT kem theo thong bao

Mau so 2&1 – Thongbao vake khai ung vien

Mau so 3 – So yeu ly lich

Mau xac nhan uy quyen DHCD 2015

Trong phần: Đại hội cổ đông thường niên, Quan hệ cổ đông, Thông tin cổ đông, Tin nội bộ, Tin tức, Trợ giúp cổ đông
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn