Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Thành tựu và giải thưởng

Năm 2010: Kế thừa và phát triển thành tích đạt được từ khi còn là chi nhánh cơ giới hạ tầng. Công ty đã đạt được thành tích đáng kể, được Bộ xây dựng công nhận khen thưởng cho các tập thể và cá nhân:

Năm 2011:

Năm 2012: Khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách khẳng định vị thế trên thị trường xây dựng, Bộ xây dựng đã có bằng khen cho các tập thể, cá nhân của công ty:

© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn