Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
Đội ngũ lãnh đạo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: BÙI ĐÌNH SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC: ĐỖ VIỆT HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG: NGUYỄN QUỐC THÀNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: HOÀNG TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: LÊ VĂN TUÂN

 

 

 


© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn