Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

(21/04/2017) I. VỊ TRÍ: KỸ SƯ TRẮC ĐỊA II. YÊU CẦU: –     Sử dụng thành thạo máy thủy bình, máy toàn đạc, phần mềm Autocad và các phần mềm chuyên dụng khác; –     Tốt nghiệp các trường … Continue reading

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7, 8 NĂM 2016

(12/07/2016) * Quyền lợi của CBCNV làm việc tại Công ty Cổ phần LICOGI13- Cơ giới Hạ tầng – Ứng viên làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng … Continue reading

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

(31/05/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG Địa chỉ: Tầng 1- Đơn nguyên B – Tòa nhà LICOGI13 – Đường                  Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(12/04/2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số:  …. /NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-                  Hà nội, ngày 12  tháng 04  năm 2016 … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(12/04/2016)                      

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

(06/04/2016) Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng ! Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xin kính gửi các quý cổ đông tài liệu Đại hội (các file đính … Continue reading

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9, 10 NĂM 2015

(20/09/2015) * Quyền lợi của CBCNV làm việc tại Công ty Cổ phần LICOGI13- Cơ giới Hạ tầng – Ứng viên làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng … Continue reading

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

(06/08/2015) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014”                   Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng           Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày … Continue reading

LICOGI13-IMC TỔ CHỨC ĐI DU LỊCH TẠI THÁI LAN

(22/06/2015) Từ ngày 16 tháng 06 năm 2015 đến ngày 20 tháng 06 năm 2015 Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng đã tổ chức cho CBCNV đi du lịch Thái lan, hành trình Bangkok-Pattaya. Một số hình ảnh của … Continue reading

ĐẠI HỘI CHI BỘ 3

(18/04/2015) Ngày 17 tháng 04 năm 2015 Chi bộ 3 đã tổ chức đại hội, Tổng kết nhiệm kỳ 2013-2015 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Một số hình ảnh Đại hội :
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn