Công ty Cổ phần LICOGI13-Cơ giới hạ tầng
LICOGI13 Infrastructure Mechanical Construction Joint Stock Company
TRANG CHỦ CÔNG TY TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CÔNG TRÌNH ĐỐI TÁC DIỄN ĐÀN TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ

Thông báo chi trả cổ tức

(22/08/2014) THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Về việc: Chi trả cổ tức năm 2013” Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới Hạ tầng Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ/LICOGI13-IMC/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng … Continue reading

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

(02/04/2014) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số: 52 /NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-         Hà nội, ngày 27  tháng 03  năm … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

(27/03/2014)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

(02/04/2013) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CƠ GIỚI HẠ TẦNG —————— Số: 37 /NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———-        Hà nội, ngày 29  tháng 03  năm … Continue reading

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013-LICOGI13-IMC

(30/03/2013)

Một số hình ảnh về Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 – LICOGI13-IMC

(02/04/2012) Thời gian Đại hội: Từ 13h30 ngày 27 tháng 03 năm 2012. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Đơn nguyên A, toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Continue reading

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012

(01/04/2012) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - CƠ GIỚI HẠ TẦNG, Số:/NQ/LICOGI 13-IMC/ĐHĐCĐ Continue reading

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

(01/04/2012) BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – CƠ GIỚI HẠ TẦNG Continue reading

Thông báo về việc: Chi trả cổ tức năm 2011

(20/03/2012) Thông báo số 57/TB-LICOGI13-IMC-HĐQT ngày 17/03/2012 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 – Cơ giới hạ tầng về việc: Chi trả cổ tức năm 2011 Continue reading

Thông báo về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

(20/03/2012) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng xin trân trọng thông báo và kính mời Quí cổ đông đến dự Đại hội cổ đông th ờng niên năm 2012 Continue reading
© 2011 Công ty Cổ phần LICOGI13 Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC)
Địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên B - Tòa nhà LICOGI 13, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3553 7572 - Fax: (04) 3553 0194 - Email: info@licogi13imc.com.vn